Tjänster

Grundläggning

Vi utför olika sorters byggnadsgrundläggning – borrad grundläggning, krypgrund samt platta på mark. Beroende på byggnadskonstruktion, jordmån, terräng och andra faktorer och erbjuder vi dig den bästa lösningen. Vi utför alltid vårt jobb i tid och med högsta kvalité.

Takläggning och renovering

Våra tjänster omfattar – lutande och plana tak, installation av regnvattensavlopp, impregnering och ventilationssystem. I byggnadsprocessen är det viktigt att välja ett tak som passar huset. Rätt utförd takläggning har en betydande inverkan på byggnadens värmeisolering och energieffektivitet. Vi hjälper dig att välja den mest optimala taktypen och de mest lämpliga materialen.

Fasader

Vi erbjuder följande fasadarbeten: fasadputsning, fasadrenovering, fasadkonservering. Vi målar fasader, förnyar dekor, restaurerar fasadväggar, förstärker betongkonstruktioner och utför andra arbeten efter behov.

Inredning

Vi erbjuder alla möjliga inredningstjänster – montering av innertak, putsning, målning och spackling av väggar, nedtagning och uppsättning av tapet osv. Våra mästare jobbar professionellt och noggrant och vi garanterar hög kvalitet samt ett estetiskt resultat.

Renovering

Vårt tjänsteutbud innehåller olika sorters renoveringsarbeten. Vi förnyar byggnadens strukturelement, byter fönster och dörrar, erbjuder inglasningar av balkonger, renoverar värme- och vattensystem, isolerar fasader och tak. Vi lagar och byter också elinstallationer samt utför inredningsarbeten.